B2B Üyelik Başvuru Formu için tıklayın » B2B Giriş İçin Tıklayın
USD 2.93 TL   EURO 3.21 TL

B2B BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

GÜÇLÜ KIRTASİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. E-BAYİ SÖZLEŞMESİ
1.     Taraflar
Bir taraftan, Yılanlı Ayazma Yolu No:4-A Bodrum 1-2 Davutpaşa Topkapı/ ISTANBUL adresinde mukim GÜÇLÜ KIRTASİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.. ile diğer   taraftan________________________________
_______________________________________________________________________ adresinde mukim
(Bundan böyle “E-BAYİ” olarak anılacaktır.)
2.     Tanımlar
guclukirtasiye.com.tr
Güçlü Kırtasiye San.Tic. Ltd. Şti. ’nin  internet   üzerinden   bayilerine   online   olarak   ürün    satışı   yaptığı www.guclukirtasiye.com.tr adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir.
Hizmetlerin Tanımı
Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. Güçlü Kırtasiye e-bayi üyelik sözleşmesini onaylayan bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri, ürün bilgisi alma vb. elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.
3.     Güçlü Kırtasiye San.Tic.Ltd. Şti.’nin Bayilik Sistemi
·         E-Bayi, Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. ’nin belirleyeceği bir “Bayi kodu” ve Şifre” ye sahip olur. Bu sayede sistemde E- bayi için tanımlanmış özel fiyatlarını görür.
·         "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı bayi ye verilmez.
·         “Bayi Kodu” ve " Şifre" Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilir.
·         E-Bayi istemesi halinde bu şifreleri kendi bünyesinde istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. E-bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
4.     Bayinin Yükümlülükleri
E-Bayi Güçlü Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. ’den yararlandığı sırada;
·         Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, www.guclukirtasiye.com.tr 'de sunulan hizmetlere tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. ’nin uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi,
·         Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. ’nin yazılı izin almadan  www.guclukirtasiye.com.tr 'yi ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
·         Sistem üzerindeki satın alma işlemini Güçlü Kırtasiye’nin belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
·          www.guclukirtasiye.com.tr 'yi elde ede her türlü bilginin kullanıcıya özel olduğunu ve bu bilgileri üçüncü ve tüzel kişilerle paylaşmayacağını,
·         Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davrandığı takdirde Güçlü Kırtasiye hiçbir ihtara kalmaksızın “Güçlü Kırtasiye” Bayiliği’ne son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.


 

5.   Güçlü Kırtasiye’nin Yükümlülükleri ve Yetkileri
^ Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti.  www.guclukirtasiye.com.tr 'nin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.
^ Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti.  www.guclukirtasiye.com.tr 'den verilen siparişlerde malı elindeki imkânlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder.
^ Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti.  www.guclukirtasiye.com.tr 'de yaptığı satışlar kendi stokları ile sınırlıdır. Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmaya bilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ancak Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. dışında veya Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti.’nin bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.
6.    Ürün Teslimatı
Güçlü Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti.’nin inisiyatifindedir ve E-Bayi’ ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç (3) gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir.Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti E-Bayi’ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini Güçlü Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, tasıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir.
7.    Ürün iadesi
İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, önceden düzenlenmiş ürün arıza,değişim veya iade formu onaylandıktan sonra Güçlü Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teslim alınır. İadesi yapılacak malların Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti.’ne ulaşması ile ilgili her türlü yükümlülük ve masraf E-Bayi’ye aittir.
8.    Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır.
9.    Yetkili Mahkeme ve icra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
10. Geçerlilik Süresi
Güçlü Kırtasiye Bayilik Sözleşmesi, başvuru yapan üyenin sözleşme ve eklerini eksiksiz doldurması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasıyla yürürlüğe girer. Güçlü Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilir.


 

11. Tebligat
Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.
İşbu sözleşme 11 (on bir) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca
okunarak....... /...... /..…… Tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.
Tarih : ___/___/200__ Tarih : ___/___/200__
Şirket :__________________              Şirket :_________________
Yetkili :_________________ ___________ Yetkili :___________
İmza ve Kaşe :                                                İmza ve Kaşe:
Sözleşme ekleri:
Her sayfası imzalanmış sözleşme,
Dmza sirküleri,
Vergi levha sureti,
Cari Kart Bilgi Formu (EK-1)
Son altı aya ait Faaliyet belgesi
Ve şahıs firmaları için kimlik fotokopisin sözleşme ekinde gönderilmesi rica olunur.


 

Güçlü Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. Cari Kart Bilgi Formu
(Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için lütfen tümünü eksiksiz doldurunuz)
Varsa mevcut bayi kodunuz: --------------------------------------------------------------------
Firma Unvanı: --------------------------------------------------------------------------------------
Firma tipi (Şahıs, A.Ş. , Ltd. vb) ------------------------------------------------------------------
Vergi dairesi: ----------------------------------------------------------------------------------------
Vergi no: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Adres 1 (Cadde, sokak, numara) -------------------------------------------------------------------
Adres 2 (Mahalle Semt) -----------------------------------------------------------------------------
İlçe : ----------------------------  Posta kodu : -----------------------  Şehir: -----------------------
Telefon 1 : -----------------------  Telefon 2: --------------------  Faks: -------------------------
GSM telefon: ----------------------------------------------------------------------------------------
E-mail : ----------------------------------------------------------------------------------------------
Yönetim muhatabı (isim, soyisim)
Yukarıdaki bilgileri onaylıyorum
Tarih: ____________
Şirket yetkilisi İmza / Kaşe (Şirket imza sirkülerindeki yetkili tarafından imzalanmalıdır)


 

EK-1
Ana Sayfa   Ürünler   İK   İletişim

Copyright 2009-2010 ® Güçlü Kırtasiye
 

Gizlilik ve Güvenlik Politikası  -  Garanti ve İade Koşulları